V l i n d e r k l a s

 

omdat we in ‘groeien’ geloven

Zorgen voor kinderen in Virgo Sapiens is een manier van zijn.  We kozen voor het beeld van een vlinder omdat:

- we kinderen graag zien verpoppen tot prachtige vlinder

- zowel leerkrachten als kinderen vaak in en uit de klas ‘vlinderen’ om samen aan een zorgzame school te werken

- we dagelijks vlinderen waardoor het voor iedereen op onze school de gewoonste zaak lijkt en het als een puzzelstukje past in ons hele schoolgebeuren.

- de vlinderklas zelfs tot bij je thuis vlindert door een eerlijke en open communicatie met voldoende kansen om in contact te blijven met de leerkracht en vlinderleerkrachten

 

BREDE BASISZORG

- De leerkracht blijft de spilfiguur. De vlinderleerkracht ondersteunt.

- extra materiaal aanbieden, zowel bij moeilijkheden als bij uitbreiding

- tutoring: leerlingen helpen leerlingen

- extra hulp in een kleine groep in de klas

- het sociogram geeft een beeld van een kind in de klasgroep op sociaal vlak en waar we moeten hulp bieden

- tussentijdse rapporten houden de evolutie van een kind in de gaten en leren ons waar er bijgestuurd moet worden

 

 

 SPECIFIEKE BASISZORG

Als het net dat ietsje meer moet zijn.

extra hulp in een kleine groep uit de klas door de vlinderleerkracht

- aanpassingen aan de klas- en/of leeromgeving

- uitbreidingsklas door de vlinderleerkracht

- individuele hulp door de leerkracht of vlinderleerkracht

- …

 

VERHOOGDE ZORG

Soms is de basiszorg niet voldoende.  Dan proberen we de zorg af te stemmen op de behoefte van één kind.  Er zal vaker samengewerkt worden met het hele zorgteam.  Hierover overleg voeren is dan ook belangrijk in deze fase van zorg.

specifieke hulpkaarten, pictogrammen

- huistaakbegeleiding voor kinderen van anderstalige ouders

- anti-pest-plan

- observaties in de klas en/of op de speelplaats

- GON-begeleiding

- Contact tussen kind en zorgcoördinator

- Contact tussen kind en CLB

- …

 

UITGEBREIDE ZORG

Sommige problemen vragen een gespecialiseerde aanpak.  Dan worden hulpverleners van buiten de school geraadpleegd.  Dit kan gebeuren op aanraden van de school maar steeds vanuit het initiatief van de ouders.

Ook in deze fase streven wij naar een goede communicatie met de hulpverleners.

Kinesisten

- Logopedisten

- (kinder)psycholoog

- (kinder)psychiater

- …

 

‘om een roos te kennen gebruikt de ene de meetkunde, de ander een vlinder’

Paul Claudel