Onze school is opgericht door de Zusters Ursulinen van Tildonk. Deze congregatie werd gesticht in de 16de eeuw door Angela Merici. Het zijn de geschriften en de woorden van deze vrouw die aan de grondslag liggen van ons opvoedingsproject. Omwille daarvan hebben wij een eigen kleur en profiel. Kennisoverdracht en goed onderricht zijn een eerste prioriteit. Daarnaast en even belangrijk proberen wij, doorheen en rond kennisoverdracht, jonge mensen op te voeden en te begeleiden op hun weg naar volwassenheid. Wij gaan er van uit dat iedere leerling de moeite waard is en recht heeft op goede onderwijskwaliteit. De leerling wordt benaderd vanuit zijn uniek-zijn en als school proberen wij een doorkijkvenster te zijn naar Jezus Christus. Onze leerkrachten en administratief personeel zijn in de eerste plaats opvoeders die van de leerlingen proberen te houden. De relatie leerkracht-leerling is de sleutel die leidt tot een goede sfeer, tot zich thuis voelen.