Schooluren

8u.00 Poort open ’s morgens

8u.30 Begin van de lessen

10u.10 – 10u.25 Speeltijd

12u.05 Start middagpauze

12u.55 Poort open ‘s middags

13u.20 Begin van de lessen

14u.10 – 14u.25 Speeltijd

15u.20 Einde van de lessen

Vóór 8u.00 worden geen kinderen aan de schoolpoort van de lagere school verwacht.
Tussen 12u.10 en 12u.55 is de schoolpoort dicht.
Op woensdagnamiddag, zaterdag en zondag is er geen les.
Kinderen die te laat komen, storen het klasgebeuren.  Wij vragen dan ook om de kinderen tijdig naar school te brengen of te sturen, zodat zij tenminste vijf minuten voor de aanvang van de lessen aanwezig zijn.  Kinderen die toch te laat komen, melden zich aan de hoofdingang. Als kinderen geregeld te laat komen, brengt de directie de ouders hiervan op de hoogte.

 

Voor- en naschoolse opvang (gsm-nr. tijdens opvanguren: 0489/95.26.74)

Ouders die omwille van hun werksituatie hun kinderen vroeger naar school moeten brengen en/of na de schooltijd niet onmiddellijk kunnen afhalen, kunnen gebruik maken van de opvang op school.

Vanaf 1 sept '14 organiseert het Londerzeelse gemeentebestuur de voor- en naschoolse opvang in alle kleuter- en lagere scholen van Londerzeel Centrum en Londerzeel Sint-Jozef i.s.m. het centrum voor kinderopvang Infano.

’s Morgens worden de kinderen vanaf 7 u. opgevangen in de lokalen van de kleuterschool (Kerkhofstraat 43 – 052/30.31.07).  Om 8u. komen de kinderen van de lagere school onder begeleiding naar de speelplaats van de lagere school.
’s Avonds (ook op woensdag) is er tot 18 u. opvang in de lokalen van de lagere school.
Op schoolvrije dagen is opvang mogelijk van 7u. tot 18u.  OPGELET: hiervoor moet vijf werkdagen vooraf ingeschreven worden via www.infano.be 


Meer informatie over Infano:

infobrochure

gsm-nr teamcoach-begeleider:  0489/95.31.85
gsm-nr opvang (tijdens opvanguren): 0489/95.26.74