De schoolraad bestaat uit drie geledingen: ouders, personeel en de

lokale gemeenschap. Elke geleding telt 4 mandaten. De schoolraad

vergadert minimum driemaal per jaar. Er is één schoolraad voor onze

kleuter- en lagere school samen. Zij behartigt de algemene belangen

van de scholen.

 

Ouders:

dhr. Jan Quintyn

dhr. Yoeri Coninkx

mevr. Ingrid Willems

dhr. Joris Baets (secretaris)

mevr. Sarah De Decker (plaatsvervangend)

 

Leerkrachten:

mevr. Mieke Van Assche (kleuterschool-voorzitter)

mevr. Lia Gillisjans (kleuterschool)

mevr. Katrien Ulrichts (kleuterschool-plaastsvervangend)

mevr. Kim Wyffels (lagere school)

mevr. Ann Verelst (lagere school)

mevr. Sonja De Wolf (lagere school-plaatsvervangend)

 

Lokale gemeenschap :

Hiervoor waren geen kandidaten bij de oprichting.