De ouderraad wil in een open dialoog de school mee vormgeven en ondersteunen.

Er is één ouderraad voor onze kleuter- en lagere school samen.

De ouderraad vergadert tweemaandelijks.

Voorzitter: dhr. Jan Quintyn

                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.